Bảo hiểm xã hội huyện Quế Võ quyết tâm sớm hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019

05/04/2019 16:20 Số lượt xem: 88

Tính đến hết tháng 3/2019, trên địa bàn huyện Quế Võ có 1.146 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, số người tham gia BHXH, BHYT là 144.275, tăng 6.638 người so với cùng kỳ 2018. Bảo hiểm xã hội huyện đã thực hiện thu với số thu trên 209,8 tỷ đồng, tăng 51,6 tỷ đồng (32,6%) so với cùng kỳ năm 2018.

Ông Đào Trường Thi - Giám đốc BHXH huyện Quế Võ cho biết: Số thu cao qua ba tháng đầu năm chính là tiền đề quan trọng, từng bước tạo đà hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm nhiệm vụ thu năm 2019 theo kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác phát triển, mở rộng đối tượng luôn được BHXH huyện xác định là mục tiêu trọng tâm của năm 2019. Kết quả trong ba tháng đầu năm nay, Quế Võ đạt tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 512 người, trong đó cán bộ BHXH huyện phát triển được 19 người.

Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Thời gian tới, ngoài việc phấn đấu giữ vững tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia BHYT, BHXH huyện Quế Võ tập trung đẩy mạnh các giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, đặc biệt các đơn vị chưa tham gia do cơ quan thuế cung cấp, giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối Quỹ khám, chữa bệnh BHYT, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019.

Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai giao dịch BHXH điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành các hoạt động nghiệp vụ của ngành. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông tin giám định BHYT với các cơ sở y tế đóng trên địa bàn./.

D.C