Ban CHQS huyện Quế Võ rút kinh nghiệm huấn luyện tháng đầu năm 2021

02/04/2021 15:00 Số lượt xem: 102

Ngày 02/4/2021, Ban CHQS huyện Quế Võ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện tháng đầu năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Thượng tá Bùi Văn Vinh, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, Ban CHQS huyện Quế Võ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và của Huyện ủy, UBND huyện, đội ngũ cán bộ luôn được bổ sung, kiện toàn, tổ chức biên chế đúng quy định. Căn cứ vào Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu I về việc huấn luyện chiến đấu năm 2021 và Kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2021 của Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, Ban CHQS huyện Quế Võ đã triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho huấn luyện. 100% mô hình học cụ, bia, biển bảng được làm mới và các loại văn phòng phẩm được bảo đảm đầy đủ, được Bộ CHQS tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nội dung công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021.

Thượng tá Bùi Văn Vinh, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quế Võ phát biểu tại hội nghị

Về kết quả thực hiện, Ban CHQS huyện Quế Võ tổ chức thực huấn luyện sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp theo đúng phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, kết quả huấn luyện các nội dung đều đạt khá trở lên. Trong nội dung huấn luyện Quân sự tập trung huấn luyện (Những quy định chế độ chính quy; Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Nội dung cơ bản và thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu…). Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo đúng quân số, thành phần. Quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, phương tiện đảm bảo am toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh và thường xuyên đổi mới; Công tác Hậu cần, Kỹ thuật được đảm bảo… Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những điểm còn tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ huấn luyện trong những tháng tiếp theo./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)