Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ tổ chức hội nghị lần thứ 16

09/07/2018 07:46 Số lượt xem: 228

       Ngày 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ khóa 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 16 để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

    

        Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đánh giá kết quả công tác  về các nội dung: Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Tình hình KT - XH và sự điều hành của UBND huyện; Tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Tình hình thực hiện và nhiệm vụ thu - chi ngân sách; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác đảm bảo ANCT - TTATXH; Công tác xét xử, kiểm sát, thi hành án dân sự... Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Quế Võ, kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế, lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp ổn định; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại phát triển; Y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, thể thao có nhiều tiến bộ; Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Quế Võ đã đạt 9/9 tiêu chí. Hiện nay, 6 xã còn lại trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 đã cơ bản đạt  19 tiêu chí đang làm  hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Quế Võ đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng tại hội nghị này, các đậi biểu đã đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 ./.

Quang Hòa (Đài PT Quế Võ)