Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ tổ chức hội nghị lần thứ 15 mở rộng

02/04/2018 14:41 Số lượt xem: 828

     Ngày 2/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ khóa 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2018.

     Trong quý 1 năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Quế Võ, kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế, lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp ổn định; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại phát triển; Y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, thể thao có nhiều tiến bộ; Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đánh giá về báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Theo đó, toàn huyện Quế Võ có 20 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 14/20 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện Quế Võ đã đạt 372 tiêu chí, mức độ đạt bình quân các tiêu chí là 18,6 tiêu chí/xã. Về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay huyện Quế Võ đã đạt 7/9 tiêu chí, còn lại 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí môi trường và tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục. Trong năm 2018, huyện Quế Võ tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 6 xã còn lại là: Yên Giả, Hán Quảng, Phù Lương, Ngọc Xá, Châu Phong và Phù Lãng đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Quế Võ đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ khóa 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thảo luận và cho ý kiến đánh giá với các báo cáo: Sơ kết 10 năm thực hiện Quy định số 57 ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị (Khóa 10) về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và báo cáo về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Quế Võ từ năm 2015 đến nay./.

                                                   

Quang Hòa (Đài PT Quế Võ)