Bắc Ninh triển khai Kế hoạch thí điểm xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT qua hệ thống camera

10/09/2019 16:42 Số lượt xem: 152

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 06/9/2019 về “Thí điểm triển khai xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông trên địa bàn”.

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch nhằm từng bước nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, chấp hành tốt quy định của Luật Giao thông đường bộ; tạo dựng được ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, đồng thời giảm tỷ lệ vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thử nghiệm ứng dụng CNTT trong xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; từ đó tổng kết, rút kinh nghiệm cho việc triển khai giai đoạn tiếp theo của các dự án về camera, giao thông thông minh của tỉnh.

Hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác điều hành giao thông, cung cấp hình ảnh, video, bằng chứng cho việc xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ một cách trực quan, hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để có thể triển khai xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông.

 Sử dụng đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các biển LED quảng cáo trên các tuyến đường,…tạo nhận thức chung của người tham gia giao thông trước khi tiến hành  xử phạt.

 Kết hợp xử lý với tuyên truyền, thuyết phục người điều khiển, chủ phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hệ thống camera đã được lắp tại nhiều tuyến đường ở thành phố Bắc Ninh

Trước mắt thí điểm xử phạt ở các vị trí có đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật với các lỗi vi phạm hành chính có đủ bằng chứng vi phạm, từ đó mở rộng ra các điểm còn lại.

UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện hệ thống camera giao thông phục vụ cho việc thí điểm xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thời gian thực hiện trong tháng 10/2019.

Hoàn thiện các công trình báo hiệu đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải để đảm bảo đầy đủ cơ sở, căn cứ thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 trước 15/9/2019

Kết nối hệ thống thông báo lỗi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoặc trích xuất dữ liệu để hiển thị trên hệ thống biển LED ngoài trời trên các tuyến đường đô thị để tuyên truyền, phổ biến cho người dân được biết.

Thời gian thực hiện giai đoạn 1 là tháng 10/2019; giai đoạn 2 theo tiến độ dự án “Triển khai hệ thống camera giám sát giai đoạn II”.

Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về kế hoạch thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các hình thức khác như trên mạng xã hội,... để nhân dân biết, thực hiện, nâng cao ý thức của nhân dân khi tham gia giao thông. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2019.

Tiến hành xử phạt đối với các trường hợp vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có đủ bằng chứng vi phạm trên hệ thống camera giao thông, phù hợp với quy định. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2019.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh tại buổi làm việc triển khai kế hoạch xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera

Theo chí đạo, Sở Thông tin và Truyền thông tực hiện hoàn thiện hệ thống camera giao thông để cung cấp dữ liệu cho Công an tỉnh tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm định hệ thống camera đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo các quy định hiện hành, đủ điều kiện để xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống camera giao thông cho các cơ quan chức năng để khai thác dữ liệu phục vụ cho việc xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống camera hiện đảm bảo hoạt động tốt, phát huy được tính năng, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tiến hành triển khai thêm các camera giao thông tại các nút giao, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền tới nhân dân về việc xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền khác.

Lập dự toán bổ sung các trang thiết bị, máy chủ, phần mềm cần thiết,kinh phí thường xuyên hàng năm để duy trì, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống camera giao thông gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các cơ sở pháp lý để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông đảm bảo đúng quy định; tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ về kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý, thu thập cơ sở dữ liệu, hình ảnh về vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và quy trình xử phạt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác kiểm định hệ thống camera theo các quy định hiện hành của Bộ Công an.

Lập dự toán bổ sung đầy đủ trang thiết bị, máy móc, đường truyền và kinh phí khác phục vụ cho công tác giám sát, trích xuất hình ảnh, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng cảnh sát giao thông gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông trên địa bàn tỉnh.

Định kỳ hàng quý, báo cáo UBND tỉnh về tình hình xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông (gửi qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp).

Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, bổ sungđầy đủcác công trình báo hiệu đường bộ (đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường,…)theo quy địnhcủa Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Chỉ đạo các Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng để xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sử dụng hệ thống camera giao thông.

 UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan để trển khai thực hiện Kế hoạch. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền trực tiếp đến các khu phố, tổ dân phố,…và người dân trên địa bàn hiểu rõ về Kế hoạch này để tuân thủ quy định về trật tự, an toàn giao thông./.

BBT