Đồng chí Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tiến độ sản xuất vụ xuân năm 2020 tại huyện Quế Võ

11/02/2020 08:38 Số lượt xem: 545

Ngày 10/02/2020, đồng chí Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã đi kiểm tra tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2020 trên địa bàn huyện Quế Võ.

Cùng đi có đồng chí Phùng Đức Chiến - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đăng Sâm - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Lê Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Minh Xuyên -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo một số ban, ngành của huyện.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra tiến độ sản xuất vụ xuân năm 2020 tại huyện Quế Võ.

Theo kế hoạch sản xuất vụ xuân 2020, toàn huyện Quế Võ phấn đấu gieo trồng với diện tích 7.450 ha, trong đó: Diện tích lúa 6.900 ha, với mục tiêu năng suất đạt từ 65 - 66 tạ/ha và cây rau màu các loại 550 ha. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2020, huyện Quế Võ đã đề ra các giải pháp cụ thể về quy hoạch diện tích đất, về giống, thời vụ, kỹ thuật canh tác, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích và cơ cấu giống cây trồng cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Trực tiếp kiểm tra tiến độ sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương trên địa bàn huyện, đồng chí Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo UBND huyện Quế Võ tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cùng với các xã, thị trấn trong huyện tập trung đưa nước vào hệ thống đồng ruộng để đẩy nhanh tiến độ làm đất, chỉ đạo các địa phương xuống đồng gieo cấy đảm bảo sản xuất vụ xuân năm 2020 theo khung thời vụ./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)