Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ kiểm tra công tác khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2021

30/11/2020 16:30 Số lượt xem: 555

Ngày 30/11/2020, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ đã đến kiểm tra công tác khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2021 tại Ban CHQS huyện. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy Quế Võ.

Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ kiểm tra công tác khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2021.

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Võ đã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Qua công tác khám sơ tuyển tại các xã, thị trấn, toàn huyện có 1.080 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại huyện.

Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ kiểm tra công tác khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2021.

Trực tiếp kiểm tra trong ngày đầu khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2021 tại Ban CHQS huyện, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác khám tuyển và bố trí sắp xếp các khâu khám tuyển đảm bảo khoa học, hiệu quả; đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự; Quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện khám tuyển tại huyện; Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai và đúng Luật./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)