Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND(*)

19/12/2018 15:19 Số lượt xem: 228

Lời Ban biên tập: Trong 2 ngày 18&19/12/2018, HĐND huyện Quế Võ khóa XIX đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Tại phiên bế mạc sáng 19/12, đồng chí Nguyễn Đình Lợi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có bài phát biểu quan trọng, nêu bật những kết quả hoạt động của HĐND huyện, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện trong năm vừa qua, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ HĐND huyện cần thực hiện năm 2019. Nhân dịp này, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Quế Võ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nội dung bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dưới tựa đề.

 

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy

 vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND(*)

  - Thưa các vị đại biểu HĐND huyện.

 - Thưa các vị đại biểu dự kỳ họp.

 - Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện.

Sau 2 ngày làm việc tích cực với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm; kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa 19 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, của huyện năm 2018, đồng thời thảo luận, phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Qua thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; HĐND huyện thống nhất và đánh giá: Tình hình kinh tế -xã hội của huyện phát triển ổn định và toàn diện; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đề ra đều hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tổng sản phẩm 10,9%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,3 triệu đồng/người/năm, Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Tổng thu ngân sách ước đạt 125,7% dự toán Tỉnh giao.

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chú trọng, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đến nay đang hoàn tất thủ tục đề nghị công nhận huyện nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có công được thực hiện tốt; Công tác y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được đầu tư và đạt được những kết quả quan trọng, 100% trạm y tế các xã, thị trấn và các trường Mầm non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn Quốc gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Cải cách hành chính đẩy mạnh; Hệ thống chính trị các cấp được củng cố, xây dựng vững mạnh,...

Kỳ họp đã tiến hành tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo qui định của Luật, với kết quả tín nhiệm cao, đây cũng là nội dung giám sát đặc biệt để đánh giá kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Sau kỳ lấy phiếu tín nhiệm này đề nghị các thành viên là Thường trực HĐND và Ủy viên UBND huyện nêu cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đuợc giao.

Kỳ họp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn 3 ngành Tài nguyên môi truờng; Kinh tế hạ tầng và NN&PTNT huyện. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các thành viên UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các ngành chuyên môn trả lời những vấn đề mà cử tri trong huyện quan tâm, kiến nghị; nhìn chung các ý kiến trả lời đã đề cao trách nhiệm quản lý, tham mưu và thực hiện của các cơ quan chức năng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu và làm rõ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện, đại diện các ngành, các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn tham dự kỳ họp đã dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, phát biểu tích cực, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề xuất các giải pháp sát thực tình hình địa phương. HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, trong chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND và UBND huyện; tinh thần trách nhiệm của các ủy viên UBND huyện trong năm 2018.

Trên cơ sở thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, ý kiến các đại biểu;  HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, các ngành chức năng nghiêm túc tiếp thu ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả. Giao Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND huyện giám sát, đôn đốc việc thực hiện đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện.

Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và toàn thể nhân dân!

Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, tôi đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đã được Ban chấp hành đảng bộ huyện xác định, với một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tập trung chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo hướng quyết liệt, linh hoạt, hiệu lực và hiệu quả. Thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2019 đã đề ra; Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng, giá trị, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện Đề án Mỗi xã phường một sản phẩm của tỉnh Bắc ninh giai đoạn 2018-2020. Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0, sản xuất theo quy trình an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc;

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa công nghệ, cơ giới hóa, tích cực khảo nghiệm, lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với biến đổi khí hậu vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Đề án tích tụ ruộng đất; Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; Xây dựng và phát triển thương hiệu khoai tây, gạo tẻ thơm Quế Võ. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo định hướng bền vững, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu xây dựng đô thị Quế Võ trở thành đô thị loại 4 vào năm 2019.

 Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn huyện.; Đẩy nhanh việc thực hiện cấp GCNQSD đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định; Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn huyện. Tập trung các nguồn lực để xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản; nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra, thanh tra về xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách, tập trung chống thất thu, nợ đọng thuế; thực hiện nghiêm tiết kiệm chi thường xuyên theo Chỉ đạo của Chính phủ, triệt để tiết kiệm chi ngân sách, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế; phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục - Đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát thanh, truyền thanh, giải quyết việc làm, đảm bảo tốt an sinh xã hội và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Bốn là, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, chủ động đấu tranh ngăn chặn tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, đảm bảo giữ gìn trật tự xã hội và an toàn giao thông. Tăng cường củng cố quốc phòng, hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, huấn luyện, phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân, công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, HĐND huyện tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND, các Ban của HĐND huyện; không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri, thẩm định các tờ trình, báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Bên cạnh đó, mỗi đại biểu HĐND huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm người đại biểu nhân dân luôn sâu sát, gần gũi, gắn bó chặt chẽ, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân với HĐND huyện và cơ quan nhà nước liên quan;

Kính thưa các vị đại biểu!

Sau kỳ họp này, tôi đề nghị các tổ đại biểu HĐND huyện sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua đến cử tri và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND huyện; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND huyện.

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa 19 đã thành công tốt đẹp. Thường trực HĐND huyện hoan nghênh sự chuẩn bị các báo cáo, tờ trình có chất lượng của UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan; ghi nhận và hoan nghênh các cơ quan đơn vị chức năng đã chuẩn bị và tham gia tốt các nội dung chương trình, góp phần vào thành công của kỳ họp. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện, các vị đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Quế Võ, các vị khách mời đã dành thời gian tham dự, đóng góp vào thành công của kỳ họp;

HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trong huyện nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần yêu nước và thành tựu đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện.

Năm 2019 sắp tới, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu cùng toàn thể nhân dân trong huyện lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2011-2016.

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                      

(*) Đầu đề do BBT Cổng Thông tin điện tử Quế Võ đặt.

 

BBT