Đổi mới chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Quế Võ năm 2017

02/02/2018 11:29 Số lượt xem: 990

       Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

        Với vai trò là cơ quan dân cử, HĐND huyện Quế Võ đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

       Nâng cao chất lượng các kỳ họp


       Chuẩn bị các kỳ họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giao ban với UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện để bàn, thống nhất nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp. Công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp được tiến hành đúng quy định. Các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết,... được các cơ quan chức năng gửi đến các đại biểu HĐND huyện đảm bảo nội dung và thời gian quy định.
       Đồng thời, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết để phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện. Trước các kỳ họp, tiến hành khảo sát nắm tình hình tại một số cơ quan, đơn vị để có thông tin phục vụ cho công tác thẩm tra. Nội dung thẩm tra của tập trung vào những vấn đề quan trọng trong các dự thảo nghị quyết như: về thẩm quyền ban hành, về tính thống nhất với hệ thống pháp luật, về sự phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng và tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh, về thời điểm có hiệu lực và tính khả thi của nghị quyết...  
       Trong các kỳ họp, Chủ tọa đã điều hành chủ động, linh hoạt, đảm bảo nội dung và thời gian; kỳ họp đã dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường. HĐND huyện đã nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐNĐ huyện và ý kiến trả lời, giải trình của UBND và các cơ quan chức năng. Nhiều đại biểu HĐND huyện đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận ở tổ, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, giúp HĐND huyện nắm bắt thực tế trước khi quyết định. 
       Với tổng số 34 lượt ý kiến chất vấn tại các kỳ họp trên các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng cơ bản, an ninh trật tự, Tài nguyên môi trường, Giáo dục - đào tạo.... Qua chất vấn các đại biểu và các ngành đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Thành viên UBND và các cơ quan nắm khá chắc vấn đề của ngành, lĩnh vực phụ trách, đã cố gắng trả lời đầy đủ, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; nhận trách nhiệm và hứa có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Phần trả lời của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cơ bản đáp ứng các câu hỏi của đại biểu.
       Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện xây dựng đề cương báo cáo nhanh kết quả kỳ họp, gửi đại biểu HĐND huyện làm tài liệu báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp. Đồng thời, chủ động, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện; các nghị quyết của kỳ họp được phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh của huyện, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của huyện....
       Chất lượng hoạt động khảo sát, giám sát.
       Thường trực HĐND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát của Thường trực và chỉ đạo các Ban HĐND xây dựng kế hoạch giám sát từng tháng, từng quý đảm bảo tính khoa học, phù hợp thực tế, hạn chế sự trùng lặp nội dung, địa bàn, đối tượng và thời gian giám sát. Phương thức giám sát được cải tiến theo hướng đa dạng các hình thức, hướng về cơ sở. Tổ chức được 08 cuộc khảo sát, giám sát. Điểm nổi bật trong hoạt động giám sát năm 2017, ngoài nghiên cứu báo cáo của các đơn vị, Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thành tiến hành khảo sát tại các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm nắm rõ tình hình thực tế tại địa phương. 
       Tăng cường tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
       Thường trực HĐND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri. Tổ chức 84 buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND huyện tại các xã, thị trấn trên địa bàn và tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội (3 lượt) và đại biểu HĐND tỉnh (8 lượt); Các điểm tiếp xúc cử tri được bố trí hợp lý, thuận tiện cho cử tri tham gia. Không khí tiếp xúc dân chủ, thẳng thắn. Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu đã báo cáo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội của huyện; nội dung dự kiến, kết quả các kỳ họp các của HĐND huyện và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của các cơ quan trước và sau kỳ họp. Đại diện một số cơ quan, phòng, ban, ngành cấp huyện và chính quyền các xã, thị trấn cùng tham gia để giải thích, trả lời trực tiếp các kiến nghị của cử tri. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri, chuyển cho UBND huyện chỉ đạo trả lời, giải quyết. 
       Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và xử lý đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện và các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn đã tiếp 683 l¬ượt công dân. Tiếp nhận 74 vụ việc trong đó: Cấp huyện đã tiếp 279 l¬ượt công dân, tiếp nhận 43 vụ việc. Cấp xã, thị trấn đã tiếp 404 l¬ượt công dân, tiếp nhận 31 vụ việc. Tiếp nhận 88 đơn, cấp huyện tiếp nhận 46 đơn, cấp xã tiếp nhận 42 đơn, các cấp các ngành đã giải quyết xong 77/88 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 87,5%, 
       Những kết quả mà HĐND huyện Quế Võ đạt được trong năm qua đã góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh của huyện. Cùng với việc thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm còn tồn tại sẽ là bài học kinh nghiệm cho các đại biểu HĐND huyện Quế Võ trong thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, là cầu nối của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
       Ngoài ra, HĐND huyện cũng xác định tiếp tục tập trung thực hiện và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp; thực hiện tốt chương trình giám sát, chương trình xây dựng Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chương trình hoạt động của HĐND huyện; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân tham gia các hoạt động tại kỳ họp như thảo luận, chất vấn…

Nguyễn Duy Tú - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ