Đoàn công tác của tỉnh làm việc tại huyện Quế Võ

09/07/2018 17:11 Số lượt xem: 311

Ngày 9/7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã về làm việc với tập thể lãnh đạo huyện Quế Võ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Kết quả thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đ.c Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đ.c Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Về phía huyện Quế VÕ có đ/c Nguyễn Đình Lợi tỉnh ủy viên – BT huyện ủy – CT HĐND huyện, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng PBT TT huyện ủy, đ/c Hoàng Minh Xuyên PBT huyện ủy – CT UBND huyện, đ/c Lê Hồng Phúc PBT huyện ủy, đ/c Nguyễn Hồng Pha PCT HĐND  huyện, đ/c Đặng Văn Tuấn PCT TT UBND huyện đ/c, Nguyễn Duy Tú PCT HĐND huyện, các đ/c trong BTV huyện ủy, lãnh đạo một số phòng ban của huyện.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm GRDP của huyện Quế Võ đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp – xây dựng chiếm 51,8%; dịch vụ chiếm 34,8%; Nông lâm, thủy sản chiếm 13,4%. Năng suất lúa vụ xuân đạt 70 tạ/ha, giá trị canh tác đạt 72,6 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 12 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6%. Thu ngân sách đạt gần 275 tỷ đồng, đạt 72,6% so với dự toán tỉnh giao. Huyện đang nỗ lực thực hiện quyết tâm chính trị hoàn thành xây dựng huyện NTM vào cuối năm nay và tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng Phố Mới trở thành đô thị loại IV vào năm 2019. Các hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng duy trì và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường và đẩy mạnh. Công tác CCHC được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả. Về thực hiện kết quả các Kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Quế Võ đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả nhất định. Quế Võ đề nghị Trung ương và tỉnh đẩy nhanh tiến độ, sớm khởi công một số công trình trên địa bàn huyện phục vụ đi lại của nhân dân; đề nghị hỗ trợ xúc tiến đầu tư vào KCN Quế Võ 2, Quế Võ 3; đề nghị tỉnh hỗ trợ nguồn vốn cho xây dựng NTM và chỉnh trang thị trấn phố Mới; hỗ trợ xây dựng một xã điểm về NTM mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh – Kinh Bắc; quan tâm bố trí vốn cho các dự án trong các đề án nông nghiệp tỉnh đã phê duyệt; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; Tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm giải quyết các kiến nghị của huyện Quế Võ trong lĩnh vực quản lý đất đai…Trên cơ sở những gợi mở của lãnh đạo tỉnh cũng như kiến nghị của huyện Quế Võ, lãnh đạo các sở ngành đã trả lời, làm rõ một số nội dung mà huyện Quế Võ cần tập trung trong thời gian tới để phấn đấu xây dựng Quế Võ đảm bảo các tiêu chí để trở thành quận vào năm 2022...Kết luận buổi làm việc với tập thể huyện Quế Võ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện toàn diện các mặt công tác đạt nhiều kết quả quan trọng. Đ.c Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại mà Quế Võ cần tập trung chỉ đạo khắc phục; về phương hướng tới. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập thể lãnh đạo huyện Quế Võ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục rà soát tinh giản biên chế, giảm đầu mối ngay bên trong theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 (khóa XII), các Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của huyện để tập trung triển khai thực hiện. Tiếp thu các ý kiến đóng góp, phối hợp, chủ động đề xuất, tham mưu các cơ chế để huy động tối đa nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm 2018 của địa phương, trọng tâm là hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. đ/c Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Quế Võ làm tốt công tác chỉ dẫn, giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương. Phối hợp các ngành rà soát, điều chỉnh các Quy hoạch phù hợp lộ trình huyện trở thành quận trong quá trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, xây dựng thành phố thông minh. Tăng cường công tác quản lý thực hiện quy hoạch, trật tự xây dựng và kiến trúc, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là Chương trình xây dựng  Phố Mới trở thành đô thị loại 4 vào năm 2019. Tiếp tục nâng cao chất lượng, quản lý hiệu quả hoạt động của các lĩnh văn hóa- xã hội và các vấn đề an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới bắt đầu, không để phát sinh điểm nóng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết 18 và 19 và các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW6 (khóa 12); Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện, Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với huyện Quế Võ có phương án cụ thể giải quyết từng kiến nghị, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch, lộ trình, sắp xếp thứ tự ưu tiên, chỉ đạo một số nội dung thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật./.

Văn Dương - Đài PT Quế Võ