Đc Nguyễn Hữu Quất kiểm tra công tác tôn giáo, phong trào dân vận tại huyện Quế Võ

12/09/2017 14:10 Số lượt xem: 443

     Thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh Bắc Ninh năm 2017. Ngày 12/9, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đ/c Nguyễn Hữu Quất – Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về các lĩnh vực trên tại huyện Quế Võ.Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy; UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo một số đơn vị hữu quan của tỉnh. 

     Trong 8 tháng đầu năm 2017, công tác dân vận ở Quế Võ đã được các cấp các ngành quan tâm. Làm tốt việc thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có công. Tiếp rục thực hiện tốt chỉ thị 27 của Chính phủ, nghị quyết 20, 191 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Số người chết được đưa đi hỏa táng, điện táng đạt 34,1%. Ban chỉ đạo công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Quế Võ luôn được kiện toàn, ổn định, nhân dân luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương của Đảng về tôn giáo. Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được thực hiện mở rộng, tạo mọi điều kiện cho nhân dân được bàn bạc, thảo luận và quyết định trực tiếp về  chủ trương, mức đóng góp cơ sở hạ tầng. Việc tham gia bàn bạc và quyết định của người dân đã thể hiện tính dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, cũng như trong xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn. Đến nay toàn huyện đã có 8/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến năm 2017 có thêm 6 xã đạt chuẩn, các xã còn lại đạt từ 14-18 tiêu chí.

    Về phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng điển hình Dân vận khéo được tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Toàn huyện có 110 mô hình dân vận khéo. Thông qua các mô hình dân vận khéo, nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội đối với công tác dân vận của Đảng được nâng lên. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả có tính bền vững lâu dài góp phần làm chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng các cấp đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thời gian qua, công tác xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các KL, chỉ thị, NQ của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác dân vận, tôn giáo trên địa bàn huyện có lúc có nơi chưa kịp thời; việc kiểm tra thực hiện QCDC cơ sở ở các loại hình doanh nghiệp chưa được chú trọng...

     Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Hữu Quất, PBT TT TU, Trưởng Ban chỉ đạo nghi nhận những kết quả trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, công tác tôn giáo, phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn Quế Võ. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện và đề nghị huyện Quế Võ cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là nội dung pháp lệnh 34 về vấn đề dân chủ. Tiếp tục gắn phong trào thi đua dân vận khéo với xây dựng các mô hình, nhân rộng điển hình để phát triển kinh tế - xã hội... Trước đó, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với thôn Quế ổ xã Chi Lăng và thăm quan mô hình sản xuất lúa giống tại xã Mộ Đạo huyện Quế Võ./.

Văn Dương (Đài PT Quế Võ)

Thời tiết ngày 20/06/2018

Không lấy được dữ liệu từ server