Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Nội Doi - Cung Kiệm

09/10/2018 08:30 Số lượt xem: 287

Ngày 05/10, UBND huyện tổ chức buổi làm việc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi - Cung Kiệm huyện Quế Võ. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và chủ trì.

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi - Cung Kiệm là công trình quan trọng, nhằm từng bước hoàn thiện và kết nối hệ thống giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Đại Xuân, Nhân Hòa, Việt Thống và các địam phương liền kề. Do vậy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ đảm bảo nhanh gọn, chính xác, đảm bảo tiến độ, thời gian bàn giao đất sạch cho Chủ đầu tư để triển khai thi công. Quá trình tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải kết hợp với việc dịch chuyển hệ thống tưới tiêu, hệ thống giao thông nội đồng, đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, đi lại của người dân cũng như việc canh tác phần diện tích còn lại không bị dự án chiếm dụng.

Quá trình thống kê, kiểm đếm phải đảm bảo chính xác đến từng hộ gia đình, đúng đối tượng người sử dụng đất. Việc kiểm kê tài sản nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng lâu năm trên đất phải đảm bảo đúng quy định. Việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã Đại Xuân, Nhân Hòa, Việt Thống, lãnh đạo các thôn và từng hộ gia đình có dự án chiếm dụng, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Hệ thống đường giao thông nông thôn Quế Võ ngày càng được đầu tư xây dựng hoàn thiện (ảnh minh họa)

Theo chỉ đạo, UBND các xã có dự án đi qua có trách nhiệm tổ chức việc tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tổ chức họp dân để tiến hành thực hiện công tác GPMB, phát tờ khai diện tích, loại đất, tài sản trên đất theo mẫu quy định để các hộ tự kê khai phần diện tích và tài sản trên đất của hộ gia đình bị dự án chiếm dụng (nếu có). Xác định đúng tên chủ sử dụng đất, mục đích, loại, hạng đất, nguồn gốc đất và tài sản trên đất, diện tích bồi thường; thông báo cho các đối tượng sử dụng đất nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất có liên quan để Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng hợp xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ. Kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh hoặc báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện xin ý kiến giải quyết vướng mắc trong quá trình làm việc theo thẩm quyền. Tổ chức phối hợp kiểm duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và công khai, kết thúc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. Giải quyết và phối hợp giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Phối hợp với UBND huyện và các cơ quan chức năng giao đất sạch cho chủ đầu tư.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu các xã phải hoàn thành việc thống kê - kiểm đếm, thực hiện đối chiếu danh sách với bản đồ trích đo với tờ khai của hộ gia đình, đối chiếu với thực địa, chậm nhất là vào ngày 12/10/2018, trên cơ sở đó Hội đồng bồi thường huyện lên phương án bồi thường trình UBND huyện phê duyệt.

Ban quản lý dự án huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của các địa phương để bổ sung hoàn thiện phương án thiết kế thi công, phối hợp với các xã có dự án đi qua đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi công. Vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, đồng thời chỉ đạo nhà thầu sớm ứng tiền bồi thường cho dân khi phương án bồi thường được phê duyệt. Quá trình thi công phải đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và lưu thông đi lại của người dân./.

M.T