Đảng bộ xã Phù Lãng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

29/06/2018 11:01 Số lượt xem: 371
Bằng những giải pháp cụ thể, đồng bộ, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ xã Phù Lãng không ngừng được phát huy. Với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Phù Lãng đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Làng gốm Phù Lãng

Đảng bộ xã Phù Lãng huyện Quế Võ hiện có 273 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ doanh nghiệp, 15 đảng viên được tặng Huy hiệu 55, 65 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 62 đảng viên được tặng uy hiệu 40, 50 năm tuổi Đảng. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

 

Nghệ nhân đang trang trí một tác phẩm gốm nghệ thuật

Từ thực tế các chi bộ cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xác định tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án của Huyện ủy Quế Võ về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ huyện Quế Võ, giai đoạn 2016-2020”. Trước tiên, Đảng ủy thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện gắn với việc triển khai các Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Trong đó chú trọng khuyến khích các đơn vị nên làm việc dễ trước để tạo niềm tin. Đồng thời Đảng ủy chủ động gửi các văn bản sớm cho các chi bộ để cấp ủy cơ sở có thời gian nghiên cứu trước khi triển khai, đối với các báo cáo sơ kết, tổng kết đều được gửi xuống các chi bộ để lấy ý kiến tham gia góp ý, qua đó nhằm phát huy trí tuệ của tập thể để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chất lượng công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã được thể hiện rõ nét qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trước đây, nội dung ghi biên bản và ra nghị quyết lãnh đạo của các chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn có lúc không rõ ràng và chưa đúng thể thức nên khi gặp vấn đề cần xử lý thường chưa có đầy đủ cơ sở để ràng buộc trách nhiệm từng đảng viên, đồng thời cũng khó phân biệt được đảng viên tích cực, đảng viên không tích cực. Căn cứ vào Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã hướng dẫn cụ thể cho các chi bộ về trình tự chuẩn bị cho một buổi sinh hoạt chi bộ, nhất là cách ghi biên bản và ra Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo và đôn đốc việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên cơ quan xã về dự sinh hoạt chi bộ nông thôn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã định kỳ dự sinh hoạt với ít nhất một chi bộ, trong đó ưu tiên các chi bộ có những vấn đề mới…Trong lãnh đạo, Đảng ủy phân công cán bộ, đảng viên theo hướng rõ người, rõ việc, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cấp ủy của chi bộ. Đồng thời, Đảng ủy thường xuyên đôn đốc, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhằm kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những thiếu sót của các chi bộ. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Phù Lãng đã tiến hành kiểm tra 4 ban chi ủy Chi bộ thôn An Trạch, thôn Phù Lãng và chi bộ trường Tiểu học, THCS Phù Lãng cùng 12 đảng viên theo điều 30 Điều lệ Đảng. Riêng năm 2016 tiến hành giám sát 100% các chi bộ trực thuộc về việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác, triển khai quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và triển khai các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.

 Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, Đảng bộ xã Phù Lãng đã tổ chức học tập, quán triệt, tới toàn thể cán bộ, đảng viên và xác định đây là vấn đề vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài cần phải tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao và sự nỗ lực của toàn Đảng bộ nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào thực tế và đặc điểm của từng chi bộ để có hình thức triển khai phù hợp. Quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy xã là mỗi cán bộ và từng đảng viên tự kiểm điểm căn cứ vào 27 điều đã được chỉ ra trong Nghị quyết, từ đó có kế hoạch rèn luyện, phấn đấu, trau dồi phẩm chất của người cán bộ đảng viên.

Qua bình xét, đánh giá, nhiều năm liên tục Đảng bộ Phù Lãng đều được cấp trên công nhận trong sạch vững mạnh, năm 2017 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu với 8/9 Chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 12,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 86,9% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn lại là hoàn thành nhiệm vụ.

Bằng những giải pháp cụ thể, đồng bộ, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ xã Phù Lãng không ngừng được phát huy. Với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Phù Lãng đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đây chính là tiền đề, cơ sở vững chắc để Phù Lãng đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018, góp phần quan trọng đưa Quế Võ trở thành huyện Nông thôn mới vào cuối năm 2018./.

Duy Cảnh