Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

14/01/2019 11:08 Số lượt xem: 307

Theo quy luật hàng năm, trước, trong và sau tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, tội phạm về ma túy, vi phạm pháp luật liên quan đến hàng giả và pháo, vệ sinh, an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, tai nạn, tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp hơn… Để tăng cường bảo đảm anh ninh trật tự (ANTT), đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ chỉ đạo triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng tuyệt đối không để xảy ra các vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để phát sinh các “điểm nóng”, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ; đảm bảo trật tự ATGT, trật tự; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay tại địa bàn cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn theo từng lĩnh vực; nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức và quần chúng nhân dân; chủ động có phương án bảo vệ an toàn các cơ quan, đơn vị; tổ chức vui Tết, đón xuân an toàn và tiết kiệm.

Thường xuyên tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bọn phản động lưu vong, không để chúng móc nối, liên kết với đối tượng xấu trên địa bàn huyện, tổ chức hoạt động khủng bố, phá hoại, gây cháy, nổ, tụ tập đông người khiếu kiện vượt cấp. Chỉ đạo cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các xã, thị trấn chủ động kiểm tra, rà soát lại tình hình cơ sở, phân công rõ trách nhiệm trong chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp còn tồn đọng; tập trung giải quyết có hiệu quả vụ việc tranh chấp, khiếu kiện… tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình địa bàn, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Công an Quế Võ, lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Kiện toàn, duy trì hoạt động của mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy…hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, năng lực điều hành của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách xã hội và đối với người có công, người nghèo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm trong công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là loại hình dịch vụ cầm đồ, nhà nghỉ, quán Karaoke, Internet…; quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; cơ sở hành nghề in ấn… không để tội phạm lợi dụng hoạt động trên địa bàn gây phức tạp về ANTT. Thường xuyên mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật. Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp, đối tượng lưu manh, chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn, gây án nghiêm trọng; đối tượng mua bán, vận chuyện, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy… Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về đảm bảo vệ sinh ATTP, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, bia rượu, bánh kẹo trong dịp Tết Nguyên đán.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán. Xây dựng phương án tăng cường cán bộ xuống cơ sở, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân; triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động ký cam kết, rà soát, gọi hỏi, răn đe, xử lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, thu hồi triệt để không để xảy ra tình trạng đốt pháo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Đẩy mạnh công tác phối hợp PCCC tại các cơ sở trọng điểm; kịp thời kiến nghị khắc phục ngay những sơ hở thiếu sót trong công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn; không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán.

Chỉ đạo Công an huyện đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn huyện, nhất là đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và tệ nạn cờ bạc, buôn bán hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi phạm vệ sinh ATTP, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi và các lễ hội đầu xuân năm 2019 trên địa bàn.

UBND các xã, thị trấn phát huy chức năng, vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo 138, Ban ATGT trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn cơ sở theo từng chuyên đề phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy; công tác đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; huy động các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Chủ động có phương án phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể ở xã, thị trấn tăng cường phối hợp chính quyền thôn, xóm, khu phố, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán./.

M.T