Đại hội Chi hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Quế Võ nhiệm kỳ 2019 – 2024

15/03/2019 16:21 Số lượt xem: 261

Ngày 15/3, Chi hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Quế Võ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự có đại diện Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Lê Hồng Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Chi hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Quế Võ có tiền thân là Phân ban liên lạc cựu tù binh Phú Quốc thời chống Mỹ huyện Quế Võ được thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 04/02/1998. Đến ngày 07/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định cho phép đổi tên Ban liên lạc cựu tù binh Phú Quốc thời chống Mỹ tỉnh Bắc Ninh thành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bắc Ninh và phê duyệt điều lệ hội, theo đó các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được phép thành lập chi hội. Sau 5 năm kể từ khi được thành lập với 32 hội viên, đến nay Chi hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Quế Võ còn 23 hội viên. Các hội viên trong chi hội luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hội thường xuyên phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức giao lưu, kể chuyện về những tấm gương chiến sĩ cách mạng tại nhà tù đế quốc, tuy bị tra tấn dã man nhưng vẫn kiên cường đấu tranh, nêu cao ý chí cách mạng. Bên cạnh đó, hội phối hợp với các đoàn thể địa phưởng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phối hợp với các ngành giải quyết chế độ chính sách cho hội viên. Các hội viên của chi hội đều gương mẫu, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá, tham gia hoạt động ở địa phương. Sau một thời gian làm việc, Đại hội Chi hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Quế Võ đã thành công tốt đẹp, đại hội đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Văn Dương - Quang Hòa (Đài PT Quế Võ)