Đại hội Đảng bộ xã Hán Quảng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/05/2020 16:40 Số lượt xem: 163

Trong 02 ngày 21 - 22/5/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hán Quảng khóa XXI đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Hán Quảng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Võ.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Võ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí đại diện Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Hán Quảng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự có đồng chí Đặng Văn Tuấn, UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Trọng Lượng, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Các đồng chí thành viên Tổ công tác của Huyện ủy chỉ đạo Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Trải qua hơn 70 năm thành lập và phát triển, đến nay Đảng bộ xã Hán Quảng có 7 chi bộ trực thuộc với 164 đảng viên, trong đó có 3 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ công an xã. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hán Quảng lần thứ XXI, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kinh tế của xã Hán Quảng phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14%/năm. Giá trị sản xuất trên 01ha canh tác đạt 118 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 20120 ước đạt 53,3 triệu đồng/người/năm. Nông nghiệp, nông thôn được chú trọng đầu tư phát triển; xã đã hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2018 (vượt kế hoạch trước 2 năm so với chỉ tiêu Đại hội đề ra). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương được tăng cường; An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hán Quảng hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2018.

Giá trị sản xuất trên 01ha canh tác đạt 118 triệu đồng/năm.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới đạt được những kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 15 đảng viên mới (đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra); Đảng bộ xã Hán Quảng được Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các năm 2015, 2016, 2018, 2019; trong sạch vững mạnh năm 2017. Hoạt động của HĐND và UBND xã có nhiều đổi mới, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, góp phần phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế và những ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự, Đại hội đã đề ra đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy khối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Võ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hán Quảng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hoàng Trọng Lượng, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hán Quảng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hán Quảng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy xã khóa XXII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)