Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Quế Võ lần thứ 10 nhiệm kỳ 2018 - 2023

12/04/2018 14:11 Số lượt xem: 864

     Trong 2 ngày 9 - 10/4, Hội Nông dân huyện Quế Võ đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Quế Võ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là đại hội được Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh chọn làm điểm nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện trong tỉnh.

 

     Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Quế Võ đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà đề ra. Hội đã phối hợp, mở 947 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 75.000 lượt hội viên nông dân nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận và ứng dụng với tiến bộ khoa học kỹ thuật, dịch vụ. Đồng thời, tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp gần 3.500 hộ vay 80 tỷ đồng để phát triển kinh tế; cung ứng hơn 1.500 tấn phân bón trả chậm giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,23%. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được hội viên nông dân hưởng ứng tích cực. Qua bình xét, trong nhiệm kỳ có 65.674 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã kết nạp được 5.432 hội viên mới, đưa tổng số hội viên của huyện lên 22.540 hội viên. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Quế Võ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn; nâng cao vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân. Tại đại hội, các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 - 2018 đã được nhận khen thưởng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND huyện Quế Võ. Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển” Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Quế Võ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.

Văn Dương - Quang Hòa (Đài PT Quế Võ)