Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chi Lăng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

26/03/2020 08:47 Số lượt xem: 350

Trong 02 ngày 24 - 25/3/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chi Lăng khóa XXI đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chi Lăng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Phiệt - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Duy Tú - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hiển - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Các đồng chí thành viên Tổ công tác của Huyện ủy chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chi Lăng và 190 đảng viên trong Đảng bộ xã được triệu tập.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Chi Lăng lần thứ XXI, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kinh tế của xã Chi Lăng phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 12,28%, cả nhiệm kỳ vượt 0,38% so với kế hoạch Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ đạt 16,1 tỷ đồng, tăng 3,768 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất trên 01ha canh tác đạt 100 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Quang cảnh Đại hội.

Nông nghiệp, nông thôn được chú trọng đầu tư phát triển; xã đã hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2016, vượt kế hoạch trước 02 năm so với chỉ tiêu Đại hội đề ra. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: 3/3 nhà trường đạt chuẩn Quốc gia; Công tác Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm chỉ đạo, trong 05 năm qua đã khám và điều trị cho 28.598 lượt người, Trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao được thực hiện tích cực. Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương được tăng cường; An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác Thanh tra - Tư pháp đạt kết quả tích cực.

Chi Lăng hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2016.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy xã Chi Lăng đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII). Công tác Tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ có trọng điểm, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Công tác Kiểm tra, giám sát được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ nghiêm. Công tác Dân vận được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt nguyện vọng của nhân dân. Hoạt động của HĐND và UBND có nhiều đổi mới, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, góp phần phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ dự, chỉ đạo Đại hội.

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế và những ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự, Đại hội đã đề ra đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy khối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025 được đề ra là: Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông nghiệp - Thủy sản chiếm 20,5%; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng cơ bản chiếm 19,5%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 60%. Tổng thu nhập trên địa bàn xã ước đạt 689,5 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; duy trì tỷ lệ trên 95% gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, trên 90% làng đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa…

Đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chi Lăng đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nêu lên một số điểm còn tồn tại, hạn chế và định hướng những mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, phát triển ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ giải quyết việc làm; Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Gắn phát triển kinh tế với công tác an sinh xã hội, quan tâm đầu tư, chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Quốc phòng - An ninh; Chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả bốn mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giai đoạn mới. Trước mắt tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa Đảng bộ xã Chi Lăng khóa XXII.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chi Lăng khóa XXII ra mắt.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, các đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chi Lăng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy xã khóa XXII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chi Lăng khóa XXII.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau gần 02 ngày làm việc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chi Lăng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)