Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Xuân lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/05/2020 16:32 Số lượt xem: 100

Trong 2 ngày, 18 - 19/5/2020, Đảng bộ xã Đại Xuân trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự đại hội có đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Pha, UVBTV Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, UVBTV, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành của huyện, các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội của huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kì; Các đồng chí cán bộ quê hương Đại Xuân đang công tác tại các cơ quan của huyện; cùng 168 đại biểu đại diện cho 273 đảng viên trong Đảng bộ đã về dự đông đủ.

Đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí cán bộ quê hương Đại Xuân đang công tác tại các cơ quan của huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đại Xuân đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ đã phát triển mới 30 đảng viên, đạt chỉ tiêu đại hội đề ra. Hàng năm, có trên 80% số chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, số đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kinh tế phát triển ổn định. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Tổng thu nhập trên địa bàn toàn xã năm 2019 đạt 530 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng người/năm, tăng 19,5 triệu đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ. xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững...

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đảng bộ xã Đại Xuân đã đề ra một số mục tiêu chủ yếu đến năm 2025 đó là: tiếp tục nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Phấn đấu hàng năm số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 85% trở lên. Hàng năm có 80% chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ phấn đấu hòn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi năm kết nạp được 6 đảng viên trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60 - 70 triệu đồng/người/năm. Duy trì 7/7 làng đạt văn hóa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Xuân khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Xuân khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội.

Tổ công tác của Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Xuân khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Xuân đã thành công tốt đẹp đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Văn Dương (Đài Phát thanh Quế Võ)